Услуги за международни превози

Карго застраховки

Митническо освобождаване или транзит с банкова гаранция

Претоварване на контейнер и доставка с бордови автомобил

Складиране в свободен или митнически склад

Вътрешна логистика

Продажба на употребявани контейнери

Ние горещо препоръчваме на клиентите си да правят застраховка на товарите си, което осигуряваме чрез абонаментна полица при водеща застрахователна компания.

Застрахователната премия е малка сума, кято може да Ви спести много загуби и ангажименти – от частично увреждане до пълно погубване на стоката, кражби, разходи във връзка със спасяването на стоката и други.

Освен при погубване на стоките карго застраховката е необходима и когато е настъпила ОБЩА АВАРИЯ и са направени разходи по спасяването на кораба и товара от обща опасност. При Обща Авария собственикът на стоката дължи солидарно обезщетение пропорционално на фактурната стойност към корабособственика. Това задължение се покрива от карго застраховката.

Ако няма карго застраховка, собственикът на стоката трябва реално да внесе на корабособственика сумата покриваща солидарното му задължение, за да получи стоката си.