Полезна информация

20′ стандартен контейнер

Описание Размер (метричен)
Кубични метри 33 м3
Товароносимост(Нето) 21,850 kg – 28,160 кг *
Тара 2,150 kg – 2,220 кг
Бруто 24,000 kg – 30,480 кг
Вътрешна дължина 5.898 метра
Вътрешна широчина 2.352 метра
Вътрешна височина 2.392 метра
Външна дължина 6.058 метра
Външна широчина 2.438 метра
Външна височина 2.591 метра
Размер на вратата – широчина 2.340 метра
Размер на вратата – височина 2.280 метра

40′ стандартен контейнер

Описание Размер(метричен)
Кубични метри 67 м3
Товароносимост(Нето) 26,760 kg – 28,760 kg *
Тара 3,720 kg – 3,740 kg
Бруто 30,480 kg – 32,500 kg
Вътрешна дължина 12.032 m
Вътрешна широчина 2.352 m
Вътрешна височина 2.392 m
Външна дължина 12.192 m
Външна широчина 2.438 m
Външна височина 2.591 m
Размер на вратата – широчина 2.340 m
Размер на вратата – височина 2.280 m

40′ стандартен контейнер

Описание Размер(метричен)
Кубични метри 67 м3
Товароносимост(Нето) 26,760 kg – 28,760 kg *
Тара 3,720 kg – 3,740 kg
Бруто 30,480 kg – 32,500 kg
Вътрешна дължина 12.032 m
Вътрешна широчина 2.352 m
Вътрешна височина 2.392 m
Външна дължина 12.192 m
Външна широчина 2.438 m
Външна височина 2.591 m
Размер на вратата – широчина 2.340 m
Размер на вратата – височина 2.280 m

45′ High Cube (висок контейнер)

Описание Размер(метричен)
Кубични метри 86 м3
Товароносимост(Нето) 28,280 kg *
Тара 4,740 kg
Бруто 33,020 kg
Вътрешна дължина 13.556 m
Вътрешна широчина 2.352 m
Вътрешна височина 2.701 m
Външна дължина 13.716 m
Външна широчина 2.438 m
Външна височина 2.896 m
Размер на вратата – широчина 2.340 m
Размер на вратата – височина 2.588 m

* Посочената е конструктивната максимална товароносимост на контейнерите !
Максимално допустимото натоварване съгласно пътните ограничения е 21,5 тона за 20′ контейнер и 22 тона за 40′ контейнер. За стока с по-големи тегла от посочените е необходима предварителна договореност.

Схеми на товарене

От изключителна важност е правилното товарене на стоката в контейнера.
Предлагаме ви няколко варианта за пълноценно използване на обемът на контейнера при редене на стандартни (120 х 100 см) и евро (120 х 80 см) палети.

20 футов контейнер с 9 стандартни палета
20 футов контейнер с 10 стандартни палета
20 футов контейнер с 11 евро палета
40 футов контейнер с 20 стандарни палета
40 футов контейнер с 21 стандарни палета
40 футов контейнер с 23 евро палета
40 футов контейнер с 24 евро палета