Международни превози

Ние осигуряваме морски контейнерен транспорт, конвенционални превози, контейнерен превоз на групажни пратки, агентийство и спедиция, както и карго застраховки, митническо посредничество, освобождаване и транзитиране с банкова гаранция.

АКВИЛОН 2009 ЕООД

Въздушни превози

Международен сухопътен транспорт

Комбинирани превози

Сервиз от врата до врата

Проследяване на пратките и своевременна информация